Bajeczny Łan

Regulamin

Regulamin użytkowania Domków Wypoczynkowych Bajeczny Łan

 1. Goście przebywający w Domkach Wypoczynkowych Bajeczny Łan, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-06:00.
 3. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane. W domku może zamieszkiwać maksymalnie 6-8 osób.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia wyjazdu. W szczególnych przypadkach można ustalić (telefonicznie) inne godziny.
 5. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności plus opłata miejscowa uchwalona przez Radę Miejską w Krynicy Zdroju, jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).
 6. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 8. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.
 9. Przedłużenie pobytu w domku o ponad godzinę po godz. 10.00 – bez zgody Właściciela, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% ceny za ostatnią dobę.
 10. W domkach obowiązuje zakaz przestawiania mebli.
 11. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy w okresie trwania pobytu.
 12. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia, prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 13. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 14. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 15. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym i musi być ustalona z właścicielem obiektu.
 16. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku (środki pieniężne, biżuterię, dokumenty).  Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 17. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela i żądania podjęcia środków zaradczych.
 18. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku. Prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasie domku.
 19. Na terenie działki obowiązuje zakaz palenia ognisk, poza miejscem do tego wyznaczonym.
 20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 21. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 22. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. Uprzejmie proszę o oddanie go w takim samym stanie.
 23. Za dewastację domków użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Właściciel Domków Bajeczny Łan

Zarezerwuj wybrany domek

Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się z ofertą wynajmu wybranego przez Ciebie domku.